Vân chàng

Đền Nhà Thánh và đền Côi xã Đức Thịnh

Đền thờ của xã Đức Thịnh Đức Thọ Hà Tĩnh

Vân Chàng Nam Giang

Quá trình lập làng Vân Chàng Nam Giang Nam Định

Ngày Giỗ Chung

Trận bom Na Pan vào Vân Chàng làm 37 người chết, 120 nóc nhà bị cháy.

LỄ TẾ LỤC NGOẠT

Mỗi năm một lần làng tổ chức tế Lục Ngoạt tại Đình.

Nhà giáo Cử nhân Lê Lai Yến

Cụ Thị Lê Lai Yến là Thầy giáo của cả hai Cụ Cử Nhân và nhiều Tú Tài khác trong làng Vân Chàng..

Đền Thánh Sư thợ rèn Vân Chàng Hồng Lĩnh

Từ khi lập làng người Vân Chàng đã có đền thờ ông Tổ nghề rèn.

Đền Hai Làng Vân Chàng Hồng Lĩnh

Đền thờ các vị đỗ đạt, các vị chức tước và các cụ cao tuổi làng

Trung Lương và sông Minh

Tiên Sơn là ngọn núi đẹp, nằm giữa làng rèn, dưới chân núi là quần thể Chùa Tiên, giếng Tiên, đền Thánh Thợ rèn và đình làng.

Bia đá cổ làng Vân Chàng Hồng Lĩnh

Hiện nay làng Vân Chàng Hồng Lĩnh còn giữ được hai bia đá cổ.
scrolltop