LỄ TẾ LỤC NGOẠT

LỄ TẾ LỤC NGOẠT

 

Theo các cụ cao tuổi kể lại, làng Vân Chàng Hồng Lĩnh xưa có 7 giáp : Phúc  Lộc Nhì Thượng Tiền Tả Hữu. Bảy giáp này phân chia chủ yếu theo dòng họ và nghề nghiệp. Giáp Thượng và giáp Tiền có đền Hai Làng đặt ở vị trí giữa hai xóm Kênh và xóm Mụ Ba ( Xóm Tam Đa ), 5 giáp còn lại thờ ở Đền Năm Giáp ở xóm Miếu. Đình làng Vân Chàng làm bằng gỗ lim to đẹp ở vị trí gần nhà văn hoá tổ Thuận Hoà (  Cạnh nhà thờ họ Nguyễn bây giờ   ) , đình có 7 gian đại diện cho 7 giáp của làng. Gian giữa có xây Bệ Thờ bằng gạch.

    Làng có nhiều dịp tế lễ trong năm. Riêng rằm tháng 6 âm lịch có lễ tế Phúc Kỳ Lục Ngoạt ( Lục là sáu, ngoạt là nguyệt ).

Ngày lễ trước đình làng treo 1 cờ đại, có cờ phướn, trống dong cờ mở . Ngày chính lễ tại Đền Hai Làng và Đền Năm Giáp, Đền Trửa thờ Thành Hoàng Cao Các Đại Vương các cụ  trong hội Hương Lão và Hương Mục của làng làm lễ tế Mục Dục và Tế  Gia Quan, sau đó rước Hương Án từ các ngôi Đền này về Đình Làng để Tế. Khi rước có kiệu thần, tàn, lọng, siêu, phạng, phường bát âm và đông đảo bà con làng xóm, mọi người hân hoan phấn khởi. Ban đêm tại sân đình, làng tổ chức hát Ví Dặm , trò Kiều ..vv., làm cho người dân vơi đi sự mệt nhọc của những ngày cày cấy lam lũ. Xong lễ làng lại rước Hương Án từ đình về lại các đền.
 

scrolltop