Họ Đoàn làng Vân Chàng

Họ Đoàn ở làng Vân Chàng, xã Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cụ tổ là Đoàn Huy Thái, hiệu là Phúc Bình đã về đây từ triều Trần, cách nay 700 năm. Đời thứ 7 họ này có cụ Đoàn Huy ánh hiệu là Ôn Cung, đỗ cử nhân năm Hông Đức thứ 18 (1487). Cụ Đoàn Hy và Đoàn Thuật đỗ cử nhân triều Nguyễn.
Một chi Họ Đoàn nữa ở xã Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cụ tổ là Đoàn Chính Uy, có gốc là huyện Văn Giang, Hư¬ng Yên về đây từ triều Trần Hiến Tông (1498-1505). Một chi nữa họ Đoàn ở thôn Nhất xã Nam Giang có cụ tổ là Đoàn Đình Trác, sinh tháng 10- Đinh Hợi (1587), có gốc từ H¬ưng Yên sang, cụ đỗ Đệ nhất lực sỹ khoa thi võ lâm năm 1604 đ¬ược phong tước Lê triều đô chỉ huy sứ triều Lê- Trịnh.  
    Họ Đoàn làng Vân Chàng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có Thạch Trụ Hầu Đoàn Giác Tính là người có công lớn đời Trần. Ngài lập nên xóm Kênh và có nhiều công đức với quê hương Vân Chàng.
     Họ Đoàn ở xã Đức Thịnh huyện Đức Thọ Hà Tĩnh, theo gia phả chép lại, nguồn gốc là từ làng Vân Chàng thuộc phường Đức Thuận thị xã Hồng Lĩnh. Cụ Tổ đời thứ 6 Đoàn Chân Tính di cư sang Quang Chiêm cho tới nay đã hơn 300 năm. Gia phả họ Đoàn không ghi lại được tên vị Tổ thứ nhất và thứ hai, con cái và lai lịch từ đâu đến.Đến vị tổ thứ ba là ông Đoàn Danh Quản, theo gia phả là con thứ 3 của vị tổ thứ đời thứ hai sinh sống ở Vân chàng, vợ họ Hồ, mộ ông bà táng ở Vân Chàng. Cho đến đời ông tổ thứ năm là ông Đoàn Di Phúc sau khi sinh được hai người con trai là ông Đoàn Chân Tính và ông Đoàn Danh Toán thì ông bà di cư sang huyện khác và sinh thêm hai trai và 4 gái nữa. Gia phả không chép rõ vì lẽ gì mà di cư và di cư sang huyện nào. 
   Ông Đoàn Danh Toán là con thứ hai vẫn ở lại Vân Chàng, còn ông Đoàn Chân Tính là con trưởng thì sang thôn Quang Chiêm thuộc xã Quang Chiêm, Huyện La sơn,Phủ Đức Thọ, cách Vân Chàng một con sông nhỏ (sông Đò Trai). Họ Đoàn Quang Chiêm bắt đầu từ ông tổ Đoàn Chân Tính.
 

scrolltop