Phong Thuỷ

Tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam

Tín ngưỡng thờ Mẫu là thuần Việt. Tín ngường  thờ Mẫu thờ ba vị nữ thần tối cao là Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn và Mẫu Thoải.

Long mạch Đức Thọ và Hà Tĩnh

Con sông La và một nhánh của nó ôm vòng lấy một cánh đồng rất rộng - Trong đó có khu địa Huyệt .

Nhà thờ họ

Nhà thờ họ hay từ đường là một ngôi nhà dành riêng cho việc thờ cúng tổ tiên của một dòng họ.
scrolltop