Danh Tướng Đào Quang Nhiêu

 

 

 

Thuỷ tổ Họ Đào làng Yên Nghĩa xã Sơn Bằng, xã Sơn Ninh, Thị trấn Phố  Châu - huyện Hương Sơn Hà Tĩnh là danh tướng Đào Quang Nhiêu.

   Sinh ra trong thời loạn lạc của chiến tranh Trịnh – Nguyễn, xuất thân trong gia đình Võ tướng, Cụ Đào Quang Nhiêu ( 1601 – 1672 ) là Danh Tướng thời Lê Trịnh. Cụ sinh giờ thìn ngày 13 -10 - Tân Sửu 1601, mất giờ Tuất ngày 1 - 5 - Nhâm Tý 1672 tại làng Lựa bây giờ  là làng Tiên Lữ xã Dân Hoà huyện Thanh Oai Hà Nội. Ông nội Cụ Đào Quang Nhiêu là Thượng Quốc Tướng Quân, ông Ngoại là Tả Đô Đốc Lễ Xuyên Hầu. Thân sinh là Dũng Quận Công mất lúc 30 tuổi nên từ nhỏ Cụ Đào Quang Nhiêu ở với cậu ruột cũng là Thái Bảo Yết Quận Công Đào Quang Hoa .

 

  Văn Bia  tại từ đường Cụ Đào Quang Chiêu do Trạng Nguyên Đặng Công Chất soạn

 

Theo Đại Việt sử ký toàn thư ( Trang 324 tập18 quyển 19 ) trong chiến tranh Trịnh -  Nguyễn tướng Đào Quang Nhiêu  cùng với các Chúa Trịnh đã tham gia nhiều cuộc chiến khốc liệt vùng Hà Tĩnh. Sau đó Cụ được bổ làm Tổng Trấn Xứ Nghệ kiêm Bố Chính ( Quảng Bình ). Gần 19 năm cai quản Xứ Nghệ Cụ đã để lại nhiều ân đức trên vùng quê này.

  Cụ Đào Quang Nhiêu có hai Phu Nhân. Bà Cả là Phu nhân Vũ Đoan Tĩnh quê ở Thanh Oai,  thọ 83 tuổi. Bà hai thọ 53 tuổi, người làng Thịnh Quả  Phủ Đức Thọ ( Xã Đức Tùng huyện Đức Thọ bây giờ ). Con trai cả của Cụ Đào Quang Nhiêu là Cụ Đào Quang Huy ( 1619 – 1695 ) là Phụ Quốc Thượng Tướng Quân Tấn Quận Công. 

 

 

Từ đường Cụ Đào Quang Nhiêu

 

 

 

 Nhà thờ Tổ Họ Nguyễn Gia tại An Khoái Dân Hoà Thanh Oai

 

 

 

scrolltop