HẬU DUỆ CỤ ĐÀO QUANG HUY

 

 

 

 

Nhà thờ Cụ Đào Đăng Đệ

Ảnh : Nhà thờ Cụ Đào Đăng Đệ ở xã Sơn Bằng

    

 Theo lời truyền của các cụ cao tuổi trong họ Đào xã Sơn Bằng Hương Sơn Hà Tĩnh, Cụ Đào Quang Huy là con trai cả của Cụ Đào Quang Nhiêu với phu nhân người Thanh Oai.  Sau khi Cụ Đào Quanh Nhiêu mất, do nhiều biến động trong phủ chúa Trịnh gia đình Cụ Đào Quang Huy vào sinh sống tại thôn Văn Quang làng Thịnh Quả phủ Đức Quang ( Nay là thôn Văn Quang xã Tùng Châu huyện Đức Thọ Hà Tĩnh ). 

   Sau này toàn bộ hậu duệ Cụ Đào Quang Huy ở xã Tùng Châu di cư lên Hương Sơn Hà Tĩnh. Cụ  Đào Doãn Thắng và Cụ Đào Đăng Đệ định cư ở làng Yên Nghĩa ven sông Ngàn Phố thuộc tổng Hữu Bằng nay là xã Sơn Bằng huyện Hương Sơn Hà Tĩnh. Cụ Đào Xuân Hương ( Đào Tử Khuê ) là con cả sang định cư ở  làng Yên Bài tổng An Ấp bên kia sông Ngàn Phố nay là xã Sơn Ninh Hương Sơn Hà Tĩnh.  Cụ Đào Viết Hoà lên định cư ở làng Phố Châu nay là thị trấn Phố Châu Hương Sơn.

  Bốn dòng họ Đào Hương Sơn là hậu duệ Cụ Đào Quang Huy từ Thanh Oai Hà Nội vào lập nghiệp ( Họ gốc là Nguyễn Gia thôn An Khoái xã Dân Hoà Thanh Oai Hà Nội ) đã phát triển  gần bốn trăm năm nay tại đất Hương Sơn Hà Tĩnh. Nhiều người con họ Đào Hương Sơn là các vị thành đạt và đóng góp rất tích cực cho quê hương đất nước.

scrolltop