Tiến sỹ Hồ Bỉnh Quốc

Làng Ngọc Sơn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

 

Sinh ra ở xã Bình Lãng, huyện Thiên Lộc (nay là thôn Ngọc Sơn phường Đức Thuận thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Con của Trạng nguyên Hồ Tông Thành, cháu của Trạng nguyên Hồ Tông Thốc. Đậu Đệ nhị giáp Tiến sĩ (Hoàng giáp) Chế khoa Đinh Sửu - Gia Thái 5 (1577). Làm quan trải các chức: Hữu Thị lang bộ Hộ, sung Giám khảo khoa thi Hội, Thừa Chính sứ Thanh Hoa. Năm Bính Thân (1596) cùng Phạm Hồng Nho làm Đặc phái viên của Hàn lâm viện đi quan sát việc đo đạc ruộng đất, phân định ngạch thuế của các địa phương, thăng Tả Thị lang bộ Lại, tước Lễ Cung Nam, khi mất được tặng Thượng thư, tước Quận công. 
Đối với dòng họ Hồ ở Nghệ An, Hồ Tông Thốc là người mở đầu cho nền khoa bảng của một gia đình có truyền thống hiếu học, học giỏi, nhiều người đỗ đạt. Họ Hồ ở quê gốc Kẻ Cuồi, Tam Thọ (Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An), sau đó di cư và lập nên chi họ Hồ ở Thổ Đôi Trang (Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An). Riêng đời Trần, họ Hồ ở Kẻ Cuồi có 3 Trạng nguyên. Con trai Hồ Tông Thốc là Hồ Tông Đốn và cháu ruột là Hồ Tông Thành đều đậu Trạng Nguyên. Sang đời Lê, các con, cháu của Hồ Tông Thành là Hồ Đình Trung, Hồ Đình Quế, Hồ Doãn Văn đều đỗ Tiến sỹ. Ngoài ra, họ Hồ ở Kẻ Cuồi còn có 7 người đậu cử nhân, 23 người đậu giám sinh thời Lê và nhiều bậc đậu cử nhân, tú tài triều Nguyễn. Cháu nội cụ Hồ Tông Thành di cư vào làng Bình Lãng huyện Thiên Lộc nay là Phường Đức Thuận Hồng Lĩnh là Hồ Bỉnh Quốc đỗ Tiến sỹ năm 1577.
 

scrolltop