Nhà giáo Cử nhân Lê Lai Yến

  

Ảnh : Nhà thờ Cụ Lê Lai Yến ở Vân Chàng

 

   Cụ cử nhân Lê Lai Yến, thường gọi là Cụ Thị, sinh năm Ất Mùi (1835) tại làng Vân Chàng, huyện Thiên Lộc (Nay là xóm 5, tổ dân phố Thuận Tiến, phường Đức Thuận thị xã Hồng Lĩnh) mất 1899. Cụ  là người thông minh ham học, năm 17 tuổi đã thi đỗ hai khóa tú tài, năm 35 tuổi đậu cử nhân. Cụ là người đầu tiên trong làng Vân Chàng Hồng Lĩnh  đỗ cử nhân.
Đến đời vua Tự Đức thứ 27 -  năm 1874 Cụ Lê Lai Yến được phong “Hàn lâm viện thị độc, ngũ phẩm triều đình”. Khi mất năm 1899 đời vua Thành Thái thứ 11 Cụ  được truy phong “Hàn lâm viện thị độc, phụng nghị đại phu, chánh ngũ phẩm” .

  Cụ Lê Lai Yến là thầy giáo rất được trọng vọng. Hai Cụ cử nhân khác của làng Vân Chàng là Chưởng Ấn Ngự Sử Nguyễn Trọng Tương và Cử nhân Phan Gia Tĩnh đều theo học Cụ Lê Lai Yến. Nhiều học trò trong vùng Can Lộc,  Đức Thọ, Thọ Xuân Thanh Hoá theo học Cụ Lê Lai Yến và đỗ đạt cao.

scrolltop