Hậu duệ họ Võ Tá làng Hà Hoàng huyện Thạch Hà làm dâu Vân Chàng Hồng Lĩnh

Cuối thời Lê Trịnh loạn lạc ở làng Mộ Trạch huyện Đường An nay là tỉnh Hải Dương. Triều đình truy sát họ Vũ làng Mộ Trạch. Một nhóm con cháu họ Vũ chạy vào phương nam định cư ở làng An Xá Lệ Thuỷ Quảng Bình sau này sinh ra Cụ Võ Nguyên Giáp. ( Đời Chúa Nguyễn Phúc Khoát hiệu là Vũ Vương  do phạm huý nên đổi Vũ thành Võ ). Một nhóm họ Vũ khác dừng lại ở thôn Bình Lãng tổng Minh Lương huyện Thiên Lộc ( Phường Đức Thuận bây giờ ) định cư một thời gian sau đó chuyển vào làng Hà Hoàng huyên Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh lập nên họ Võ Tá làng Hà Hoàng . Họ Võ Tá Hà Hoàng rất hiển đạt về võ. Họ có 15 tiến sỹ võ, 18 quận công, một Bà họ Võ được phong phúc thần đại vương, ba Bà  là cung tần Chú Trịnh.


Đời thứ 12 có Cụ Võ Tá Thực lên Hương Sơn dạy học và lập nên chi họ  Võ Tá làng Thịnh Xá xã Sơn Thịnh Hương Sơn. Hậu duệ là Cụ Võ Thiện là chủ các cơ sở ép dầu ở Hương Sơn và giàu có nhất nhì huyện. Bốn người con trai của cụ đều hiển đạt. Con trưởng  ông Võ Đình Cung tốt nghiệp quốc tử giám là Kiểm sự bộ Học tước Hàn lâm viện thị độc -  chánh ngũ phẩm. Con trai thứ hai Võ Đình Mai là Tri Phủ chánh Ngũ Phẩm. Con trai Võ Khắc Minh là Chánh Kiểm thuỷ lâm Trung Kỳ, Hồng Lô tự Khanh – chánh Tứ Phẩm. Do con cái làm quan nên Cụ Võ Thiện được sắc phong Ngũ Phẩm.


Người con gái út của Cụ Võ Thiện là Bà Võ Thị Tịnh ( Tên thường gọi là Bà Hàn hay Bà Thụ ) lấy chồng là ông Nguyễn Trọng Hoàn người làng Vân Chàng là nhà giáo - tước Hàn lâm viện trước tác chánh lục phẩm. Bà là dâu thứ Cụ Chưởng Ấn Ngự Sử Nguyễn Trọng Tương.


Bà Võ Thị Tịnh làm dâu Vân Chàng khi thời thế đã khó khăn tuy vậy bà đã nuôi dạy các con cháu vượt qua muôn vàn sóng gió cuộc đời đặc biệt những năm cải cách ruộng đất 1955- 1956. Hậu duệ của Ông Hoàn - Bà Tịnh có bốn tiến sỹ  đang giảng dạy trong các trường đại học , nhiều người là thạc sỹ, kỹ sư, công chức cấp cao, doanh nhân thành đạt có nhiều đóng góp lớn cho làng Vân Chàng, quê hương Hà Tĩnh và đất nước Việt Nam.
 

scrolltop