Chiến thắng quân Minh tại Khuất Giang (Nầm - Hương Sơn)

Cửa sông Khuất (tức hói Nầm hay còn gọi hói Chùa) nằm ven chân núi Nầm nau thuộc xã Sơn Bằng huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đây, năm Ất Tỵ (1425) hai Vạn quân xâm lược nhà Minh do Trần Trí và Lý An chỉ huy bị nghĩa quân Lam Sơn của Lê Lợi và nghĩa binh Cốc Sơn Nguyễn Tuấn Thiện đánh cho tan tác không còn mảnh giáp, chỉ còn vài trăm tàn quân sống sót tháo chạy về thành Rum tức là thành Nghệ An ( Núi Thành bây giờ ). Sau kỳ lụt Tiểu mãn nước sông còn to, Tổng binh Trần Trí và Lý An chỉ huy 2 vạn quân Minh theo đường bộ và thủy từ sông Lam qua sồng La lên sông Ngàn Phố tới khỏang 8 sáng (giờ Thìn) ngày 24 tháng 5 năm Ất Tỵ (năm 1425) ồ ạt tiến vào cửa sông Khuất ( Hói Nầm xã Sơn Bằng ).

Nghĩa quân Lam Sơn và nghĩa binh Cốc Sơn mai phục 2 bên bờ cửa sông Khuất bắn và phóng lao tới tấp, quân Minh chết, bị thương ngã xuống sông chết đuối nhiều vô kể. Nhiều dũng binh ào ạt nhảy xuống thuyền giặc chém giết. Chiến thuyền (đa phần là thuyền độc mộc và thuyền chiến) của nghĩa quân lao thằng vào đâm thủng rồi nhấn chìm tàu giặc. Trần Trí và lý An bất ngờ bị đánh nên hốt hoảng ra lệnh cho các tàu quay đầu bỏ chạy.Từ cửa sông Khuất tới vực Nầm nước xoáy chảy xiết tàu giặc đâm vào nhau ngã nghiêng lật chìm. Quân giặc chết đuối dạt vào chân rú Trụn (tách biệt với rú Nầm bởi con khe Tréc) nhiều vô kể thuyền giặc trôi ngổn ngang. Chiến thuyền của nghĩa quân với khí thế truy đuổi đánh chìm nhiều tàu giặc. Chiến thuyền của Trần Trí và Lý An chạy xuống đến bến Đỗ Gia (nay là gọi là Xa Lang thuộc xã Sơn Tân huyện Hương Sơn qua đò lên núi Thiên Nhẫn) bị quân của Đinh Lễ, Đinh Liệt chặn đánh chém giết xác giặc và máu đỏ đầy sông. Quân Minh đánh bộ cũng bị quân mai phục ở các núi Mồng Ga, Nầm và rú Trụn chặn đánh chém giết phóng lao thiệt hại nặng nề xác giặc khí giới vứt đầy cả rừng núi.

scrolltop